Disclamer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. De website van Lex wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij Lex streeft naar correcte en actuele informatie.

 

Lex kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. Lex aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert Lex u daarover contact op te nemen. Lex aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade verband houdend met informatie op andere websites waarnaar wordt verwezen.